A.Drobniak: "Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych". Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2002.  Spis treści
M. Czornik [red.]: "Wdrażanie strategii rozwoju miasta". Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2003.  Spis treści 
A. Drobniak: "Ocena projektów publicznych". Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2005.
F. Frenkiel, A. Drobniak: "Zorientowane na cele planowanie projektów rozwoju lokalnego". Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2005. Spis treści
A. Drobniak: Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Wyd. AE Katowice, 2008.
A. Drobniak (ed.): Evaluation of Operational programmes of regional development. CASE STUDIES FROM: LOWLANDS & UPLANDS SCOTLAND, MORAVIAN-SILESIAN REGION, SAXONY, SILESIA VOIVODESHIP AND ŽILINA REGION. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2009 Spis treści
A. Drobniak [red.]: Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010. Spis treści
A. Drobniak (ed): Evaluation of operational programmes of regional development. CASE STUDIES FROM: LOWLANDS & UPLANDS SCOTLAND, MORAVIAN-SILESIAN REGION, SAXONY, SILESIA VOIVODESHIP AND ŽILINA REGION. ISBN 978-83-7246-491-0. University of Economics in Katowice 2009 Spis treści
Jan Sucháček, Rüdiger Wink, Adam Drobniak: New Processes in Old Industrial Regions The case of Leipzig-Halle Agglomeration, Upper Silesian Agglomeration and Ostrava Agglomeration. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. https://www.morebooks.de/store/gb/book/new-processes-in-old-industrial-regions/isbn/978-3-8484-2429-0  Spis treści