Analiza strategiczna
Wykłady
Ćwiczenia
 • Sylabus
 • Charakterystyka firmy
 • Mikrootoczenie firmy
 • Makrootoczenie firmy
 • Wizja - Misja
 • Cele generalne i szczegółowe
 • Czynniki do analizy strategicznej
 • Analiza SWOT
 • Synergie cząstkowe
 • Podsumowanie - strategia globalna
 • Aneks - Pytania pomocnicze do analizy makrootoczenia
 • Zarządzanie projektami
  Wykłady
 • Pojęcia podstawowe
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie czasem projektu
 • Zarządzanie kosztami projektu
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Dokumentacja projektu - wprowadzenie
 • Dokumentacja projektu - idea-pomysł projektu
 • Dokumentacja projektu - koncepcja-karta projektu
 • Dokumentacja projektu - dokumentacja techniczna
 • Dokumentacja projektu - studium wykonalności
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem
 • Ćwiczenia
 • Sylabus
 • Identyfikacja pomysłu na projekt
 • Koncepcja projektu
 • Wstępne studium wykonalności - elementy
 • Wstępne studium wykonalności - charakterystyka projektu
 • Wstępne studium wykonalności - analiza kontekstu realizacji projektu
 • Wstępne studium wykonalności - analiza instytucjonalna
 • Wstępne studium wykonalności - analiza techniczna
 • Wstępne studium wykonalności - elementy analizy finansowej
 • Wstępne studium wykonalności - analiza ryzyka
 • Wstępne studium wykonalności - część operacyjna MS Project
 • Układ raportu zaliczeniowego 2005-2006
 • Wsparcie informatyczne
 • MS Project - zadania 1
 • MS Project - zasoby 1
 • MS Project - zadania 2
 • MS Project - zasoby 2
 • MS Project - CPM + PERT
 • MS Project - raporty
 • Ocena projektów gospodarczych
  Wyklady
 • Wykład II - metody oceny projektów
 • Wykład III - WACC
 • Cwiczenia
 • Sylabus
 • Prosty okres zwrotu i księgowa stopa zwrotu
 • Wartość pieniądza w czasie
 • NPV
 • IRR i NPVR
 • Problem wyboru projektów
 • Dobór strumieni pieniężnych
 • Analiza progu rentowności
 • Ocena projektów publicznych
  Wyklady
  Cwiczenia
  Portfele projektów - wdrażanie strategii
  Wyklady
  Cwiczenia
 • Studium przypadku 1
 • Studium przypadku 2
 • Wstępna procedura definiowania problemu
 • Metoda 6 pytań
 • Metoda analizy granic problemu
 • Metoda stopniowego abstrahowania
 • Metoda zorientowania na cel
 • Metoda matryc rozkładanych
 • Analiza aspektów
 • Drzewo problemów
 • Metoda zintegrowanej oceny - portfel projektów
 • Układ raportu zaliczeniowego 2007
 • Narzędzia informatyczne
  Wyklady
  Cwiczenia
 • Sylabus
 • Finanse gminy - inwestycje
 • Finanse gminy - analityk
 • Finanse gminy - planista
 • Finanse gminy -GFAM
 • Budżety JST - pozostałe programy finansowe
 • Programy ewidencyjne - cz. I
 • Programy ewidencyjne - cz. II
 • Systemy zintegrowane - Urząd
 • Systemy zintegrowane - cd
 • Systemy zintegrowane - programy pozostałe
 • GIS
 • Zarządzanie zmianą
  Wykłady
 • Wprowadzenie - zarys wykładu
 • Współczesne wyzwania sektora publicznego
 • Atrybuty i definicje zmiany
 • Rodzaje zmian
 • Zarządzanie zmianą - definicje
 • Modele zmian
 • Procedura zarządzania zmianą
 • Ćwiczenia
  Biznes plan
  Wyklady
  Cwiczenia
  Studia podyplomowe - Projekt europejski
  Zadania
 • Zadania - rozwiązane
 • Zadania z rozwiązaniami
 • Zadania - rozwiązania
 • Zarządzanie projektami - Polityka społeczna
  Układ raportu zaliczeniowego
 • Układ raportu zaliczeniowego 2005-2006
 • Summer School 2005-2006
  The EU funding public projects in the Silesia region
 • Presentation 26-09-2006
 • Zarządzanie projektem europejskim - EFS
  Prezentacja - Wstępne studium wykonalności
 • Prezentacja - Wstępne studium wykonalności
 • Prezentacja - Studium wykonalności
 • Prezentacja - Studium wykonalności
 • Nowy kontekst programowania UE
 • Prezentacja - Nowy kontekst programowania
 • Strona tytułowe - Koncepcja projektu
 • Strona tytułowa - koncepcja projektu
 • Strona tytułowa - Wstępne studium wykonalności
 • Strona tytułowa - wstępne studium wykonalności
 • Wytyczne dot. zakresu koncepcji projektu / wstępnego stud. wykonal.
 • Wytyczne dotyczące zakresu WSW / KP
 • Opis specjalności 'Zarządzanie projektami LiR'
  Szczegółowe informacje nt specjalności
 • do ściągnięcia
 • Erasmus-Socrates 2006-2007
  Lecture