Prof. nadzw. dr hab. Adam Drobniak

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
ul. Bogucicka 14, (budynek D, pok. 518)
40-287 Katowice

Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ul. Ozimska 46 a (pok. 11)
45-058 Opole


http://katowice.academia.edu/AdamDrobniak

e-mail: adr@ae.katowice.pl


KONSULTACJE / SEMINARIA

UE Katowice - semestr letni (2016/2017) (pok. 518, bud. D):


- piątki A, godz. 11:30-13:00

UWAGA! W dniu 21 kwietnia ze względu na spotkanie z posłem do PE
dr. Janem Olbrychtem (12:00-14:00, sala 2.19 CNTI) konsultacje odbędą się w godzinach 10:30-11:50). Na godzinę 14:00 ulega również przesunięciu rozpoczęcie zajęć z 'Ewaluacji'

UWAGA! seminarium mgr ("nowe") zgodnie z naszymi ustaleniami zostało przesunięte z czwartków (wg planu: 23.03; 6.04; 27.04; 11.05; 8.06) na piątki (24.03; 7.04; 28.04; 12.05; 9.06) na godziny 8:15-9:45. Proszę w najbliższy piątek o podejście pod mój pokój tj. 518 bud. DUO Opole - semestr letni (2016/2017) 
(pok. 11, Wydział Ekonomiczny, Ozimska 46a)

- wtorki, od godziny 17:40