Prof. nadzw. dr hab. Adam Drobniak

UE Katowice
Wydział Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
Budynek N, wejście "C" od ul. Koszarowej, pok. 161)

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ul. Ozimska 46 a (pok. 11)
45-058 Opole


http://katowice.academia.edu/AdamDrobniak

e-mail: adr@ae.katowice.pl


KONSULTACJE

UE Katowice - semestr lerni (2017/2018)
(pok. 161, bud. N, wejście "C" od ul. Koszarowej):


- - czwartki, godz. 15.20-16.50

- - UWAGA! Konsultacje i seminarium w dn. 14.03 ze względu na opiekę nad
     chorym dzieckiem nie odbędą się.

- - UWAGA! SEMINARIUM DYPLOMOWE (LICENCJAT NOWY)
    odbywa się w czwartki w godzinach 17.10-18.40 w trybie cotygodniowym aż do
    momentu wypracowania logiki i karty pracy
   


UO Opole - sesja letnia (2017/2018) 
(pok. 11, Wydział Ekonomiczny, Ozimska 46a)

UWAGA! W dniu 13 marca br. zajęcia - ze względu na ostry przebieg choroby moich dzieci i konieczność opieki nad nimi - nie odbędą się.

- - wtorki, od godz. 16.10, pok. 11