Prof. nadzw. dr hab. Adam Drobniak

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
ul. Bogucicka 14, (budynek D, pok. 518)
40-287 Katowice

Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ul. Ozimska 46 a (pok. 11)
45-058 Opole


http://katowice.academia.edu/AdamDrobniak

e-mail: adr@ae.katowice.pl


KONSULTACJE

UE Katowice - sesja letnia (2016/2017) (pok. 518, bud. D):


- piątek 23.06. godz. 11:30-13:00
- poniedziałek 26.06. godz. 12:00-13:30
- poniedziałek 3.07 godz. 10:00-11:30
- poniedziałek 10.07 godz. 12:00-13:30

Ze względu na przerwę urlopową kolejne konsultacje zostaną wyznaczone w tygodniu 4-8 wrześniaUO Opole - semestr letni (2016/2017) 
(pok. 11, Wydział Ekonomiczny, Ozimska 46a)

- konsultacje w sesji:
- - środa 21 czerwca od godz.13:00
- - wtorek 27 czerwca 10:00-11:30.
- - kolejne konsultacje zostaną wyznaczone po 3 lipca

UWAGA!
Egzamin z Ekonomiki miasta i regionu (I termin), 21.06, godz. 10:00
Egzamin z Gospodarki lokalnej (I termin), 21.06, godz. 12:00