Prof. nadzw. dr hab. Adam Drobniak

UE Katowice
Wydział Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
Budynek N, wejście "C" od ul. Koszarowej, pok. 161)

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ul. Ozimska 46 a (pok. 11)
45-058 Opole


http://katowice.academia.edu/AdamDrobniak

e-mail: adr@ae.katowice.pl


KONSULTACJE

UE Katowice - sesja zimowa (2017/2018)
(pok. 161, bud. N, wejście "C" od ul. Koszarowej):


- - czwartek, 1 lutego: godz. 11.30-13.00
- - czwartek, 8 lutego: godz. 8.30-9.30

- UWAGA ! Drugi termin egzaminu z "Nowych koncepcji rozwoju miast" odbędzie się w dniu 22 lutego (czwartek) o godzinie 15.20, pok. 161, bud. N, segement C
 
- kolejne konsultacje zostaną wyznaczone w semestrze letnim, tj. po 18  lutego


UO Opole - sesja letnia (2017/2018) 
(pok. 11, Wydział Ekonomiczny, Ozimska 46a)

- - wtorki, od godz. 16.10, pok. 11