Prof. nadzw. dr hab. Adam Drobniak

UE Katowice
Wydział Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
Budynek N, wejście "C" od ul. Koszarowej, pok. 161)

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ul. Ozimska 46 a (pok. 11)
45-058 Opole


http://katowice.academia.edu/AdamDrobniak

e-mail: adr@ae.katowice.pl


KONSULTACJE

UE Katowice - semestr zimowy (2017/2018)
(pok. 161, bud. N, wejście "C" od ul. Koszarowej):


- - czwartki, od godz. 16.50-18.20

UWAGA konsultacje w dn. 14.12!

Ze względu na warsztat strategiczny w UM Zabrze w dn. 11.12 seminarzystów zapraszam na konsultacje w dn. 14.12 od godzi. 11.40-13.10 budynek N, segment C, pok. 161

UO Opole - semestr zimowy (2017/2018) 
(pok. 11, Wydział Ekonomiczny, Ozimska 46a)

- - wtorki, od godz. 18.15